DAFTAR BERITA

Jumat, 08 Mei 2015

Isi Sabdaraja Sri Sultan HB X
INFO TABAGSEL.com-Pada tanggal 30 April 2015, Sri Sultan Hamengkubuwana X mengeluarkan sabdaraja pertama kalinya yang berisikan lima poin sebagai berikut. 
  • Buwono (Buwana) diubah menjadi Bawono (Bawana)
  • Gelar Khalifatullah dihapuskan.
  • Kaping sadasa diubah menjadi Kaping sepuluh.
  • Pengubahan perjanjian antara Ki Ageng Giring dengan pendiri Mataram, Ki Ageng Pamanahan.
  • Keris Kyai Kopek disempurnakan menjadi Keris Kyai Jaka Piturun.
Sabdaraja II

Pada tanggal 5 Mei 2015, Sultan mengeluarkan sabdaraja kedua kalinya yang berisikan salah satu anaknya, GKR Pembayun diubah menjadi GKR Mangkubumi Hamemayu Hayaning Bawono Langgeng ing Mataram serta mengubah gelar Sultan yakni Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sadasa ing Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Bawono Senopati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Ingkang Jumeneng Kaping Sepuluh ing Ngayogyakarta Hadiningrat. 

Kejadian ini menuai kontroversi dari keluarga Kraton. Anak dan adik-adik Sultan berziarah makam di Pemakaman Imogiri dengan tujuan meminta maaf kepada leluhur keluarga raja-raja Mataram terkait Sabdaraja tersebut.